TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Đã gửi ý kiến thành công.

Họ và tên
Email nhận
Tiêu đề
Nội dung hỏi

THÔNG TIN TRAO ĐỔI

Chào bv !
Bv có thể cho mình lịch khám bệnh được không, cảm ơn nhiều
Bạn có thể vào mục "Lịch khám bệnh" ở trên website này để xem chi tiết. 
Thân
Thông tin các bác sỹ
Chào bạn.
Bạn vào mục "Thông tin bác sỹ" trên website này để xem thông tin nhé.
Thân.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình