Bản tin nội bộ

Hội nghị Học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

7/24/2017 3:17:38 PM


Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) qua chương trình truyền hình trực tiếp và tiếp  sóng Đài Phát thanh –Truyền hình Quảng Bình

Thực hiện kế hoạch số 42/KH/HU ngày 02 tháng 7 năm 2017 của Huyện ủy Bố Trạch, về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Vào lúc 8h ngày 20 tháng 7 năm 2017, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đã tổ chức cho toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) tại Hội trường bệnh viện thông qua tiếp sóng truyền hình trực tiếp Đài phát thanh – Truyền hình Quảng Bình.


( Toàn Đảng bộ đang dự Hội nghị Học tập Nghị quyết)

Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), gồm:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.


Tham dự Hội nghị có 100% cán bộ Đảng viên tham dự học tập; Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trên sóng truyền hình, các Chi ủy và Đảng ủy phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Các chi bộ chủ động bố trí thời gian để cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận Nghị quyết, chương trình hành động của Chi ủy, Đảng ủy; Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp trên.

Mỗi Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở bệnh viện và trách nhiệm cụ thể của bản thân mình.

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình