Bản tin nội bộ

Hội nghị Học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

12/24/2017 7:25:05 AM

 

Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) qua chương trình truyền hình trực tiếp và tiếp  sóng Đài Phát thanh –Truyền hình Quảng Bình

 

Thực hiện Kế hoạch số 48 ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

  Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2017, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đã tổ chức cho toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại Hội trường bệnh viện thông qua tiếp sóng truyền hình trực tiếp Đài phát thanh –Truyền hình Quảng Bình.

  

( Toàn Đảng bộ đang dự Hội nghị Học tập Nghị quyết)

 Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm:

 - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

  - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

  - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

  - Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

  Tham dự Hội nghị có 100% cán bộ Đảng viên tham dự học tập; Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trên sóng truyền hình, các Chi ủy và Đảng ủy phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Các chi bộ chủ động bố trí thời gian để cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận Nghị quyết, chương trình hành động của Chi ủy, Đảng ủy; Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp trên.

  Mỗi Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới,thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở bệnh viện và trách nhiệm cụ thể của bản thân mình.

 

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình