Văn bản ngành

Thông báo kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2016

12/28/2016 8:15:03 AM
Tệp tin đính kèm:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình