Bản tin nội bộ

Kiểm tra bệnh viện năm 2017

12/14/2017 10:26:29 AM

Thực hiện Quyết định số 1007/QĐ-SYT ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2017.


Đ/c Ngô Văn Bốn phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Ngày 05 tháng12 năm 2017 Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế đã làm việc tại Bệnh viện. Đoàn kiểm tra có BS Ngô Văn Bốn làm trưởng đoàn và các thành viên.

Tham dự buổi kiểm tra còn có Đồng chí Nguyễn Hữu Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại bệnh viện, có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện cùng đội ngũ cốt cán bệnh viện.Đ/c Nguyễn Hữu Hồng phát biểu tại buổi kiểm tra

*. Năm 2017 bệnh viện được giao chỉ tiêu 188 giường, thực kê 312 giường;

-Bệnh viện có 19 khoa, phòng (có Phòng khám Đa khoa khu vực Sơn Trạch);

- Định biên được giao: 210 cán bộ,hiện tại có 278 cán bộ (hợp đồng 49 cán bộ).

- Bệnh viện thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 năm 2017 theo Quyết định số 1643/QĐ-BV ngày 09 tháng 11 năm 2017. Đoàn đã kiểm tra từ ngày: 13 - 17/ 11/ 2017.


Toàn cảnh hội nghị

- Kết quả tự kiểm tra  đánh giá chất lượng  bệnh viện và bảng điểm kiểm tra hoạt động quản lý điều hành theo hướng dẫn của Sở Y tế năm 2017 kết quả  đạt được như sau:

+Phần I: Kiểm tra hoạt động quản lý điều hành bệnh viện  năm 2017 đạt được : 28.85 điểm (57.7/60điểm);

+Phần II: Kiểm tra đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện,như sau:

- Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí;

- Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng là 233 điểm;

-Điểm trung bình của các tiêu chí:2,83 điểm.

+ Điểm kiểm tra bệnh viện chung hai phần: 94.85 điểm.


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình