Bảng giá PTTT

Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo thông tư 13.2019 TT-BYT áp dụng từ ngày 20.08.2019

8/26/2019 2:02:09 PM
Tệp tin đính kèm:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình