Bảng giá dịch vụ CLS

Giá BHYT theoThông tư 39/2018/TT-BYT áp dụng từ ngày 15.12.2018

8/26/2019 2:00:45 PM
Tệp tin đính kèm:

Các Bài Cùng Chủ Đề


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình