Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BỐ TRẠCH

 
Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch là bệnh viện đa khoa hạng II - trực thuộc Sở Y tế, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, có chức năng, nhiệm vụ sau đây:
 1. Cấp cứu,khám bệnh, chữa bệnh: 
 - Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.
 - Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.
 - Có trách nhiệm giải quyết cấp cứu hầu hết các bệnh tật & tổ chức điều trị trong phân tuyến kỹ thuật bệnh viện hạng II trong và ngoài tỉnh.
 - Tổ chức khám giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định Y khoa tỉnh hoặc cơ quan bảo vệ Pháp luật yêu cầu.
 - Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.
 2. Đào tạo cán bộ y tế :
 - Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ Y tế ở bậc trung học, cao đẳng.
 - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.
 3. Nghiên cứu khoa học:
 - Tổ chức nghiên cứu khoa học theo chức năng của bệnh viện. Hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp bộ hoặc cấp cơ sở khi có yêu cầu.
 - Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện khác để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.
 4. Chỉ đạo tuyến dưới
Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới theo đề án 1816 và theo sự phân công của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.  Kết hợp với Trạm Y tế xã để thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu trên địa bàn phụ trách.
 5. Phòng bệnh:
Phối hợp với Phòng Y tế; Y tế dự phòng huyện, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh,phòng dịch.
 6. Hợp tác Quốc tế: 
Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài theo quy định của Nhà nước.
7. Quản lý kinh tế y tế:
 - Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính.
 - Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế, viện phí, BHYT điều trị theo yêu cầu, đầu tư của nước ngoài và liên doanh với các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao trang thiết bị hiện đại cho bệnh viện, đồng thời để phát triễn các kỹ thuật mới tại bệnh viện.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình