Thông tin bác sỹ

Danh sách cán bộ, CNVC bệnh viện đa khoa Huyện Bố Trạch

Số TT

Họ và tên

Giới tính

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

 

1. LÃNH ĐẠO

 

 

 

1

1

Nguyễn Tất Thắng

Nam

Bác sĩ CKII

Giám đốc

2

2

Lê Chiêu Tú

Nam

Thạc sĩ, Bác sĩ

Phó Giám đốc

3

3

Lê Lượng Bình

Nam

Bác sĩ CKI

Phó Giám đốc

4

4

Hoàng Hữu Công

Nam

Bác sĩ CKI

Phó Giám đốc

 

2. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

 

5

1

Nguyễn Thị Lệ Tâm

Nữ

CN QTKD

Phó Phòng

6

2

Phan Văn Vỹ

Nam

Bác sĩ

Nhân viên

7

3

Nguyễn Thế Ngọc

Nam

CN Công nghệ thông tin

Nhân viên

8

4

Hoàng Thế Anh

Nam

Bác sĩ

Nhân viên

9

5

Trần Thu Thảo

Nữ

Bác sỹ YHDP

Nhân viên

10

6

Nguyễn Duy Hương Quỳnh

Nữ

CN Y tế công công

Nhân viên

11

7

Đỗ Thị Thanh Tâm

Nữ

Điều dưỡng

Nhân viên

12

8

Nguyễn Hải Sâm

Nữ

Dược sỹ ĐH

Nhân viên

 

3. PHÒNG TC-HC       

 

 

13

1

Hà Thị Bích Thuỷ

Nữ

CN Kế toán

Phó phòng

14

2

Nguyễn Dương Thành

Nam

CN QTKD

Phó Phụ trách

15

3

Mai Thuỳ An

Nữ

CN Môi trường

Nhân viên

16

4

Nguyễn Thị Hà

Nữ

CN CĐ TV-TT

Nhân viên

17

5

Nguyễn Mai Huyền Thuỷ

Nữ

Dược Cao đẳng

Nhân viên

18

6

Nguyễn Thị Nguyên Hằng

Nữ

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

19

7

Nguyễn Thị Trang

Nữ

CN Ngữ văn

Nhân viên

20

8

Nguyễn Trường Giang

Nam

Lái xe

Nhân viên

21

9

Hoàng Trọng Sinh

Nam

Lái xe

Nhân viên

22

10

Ngô Anh Dũng

Nam

Lái xe

Nhân viên

23

11

Nguyễn Quang Hiếu

Nam

Thợ điện

Nhân viên

24

12

Hoàng Cao Quý

Nam

Bảo vệ

Nhân viên

25

13

Nguyễn Văn Nam

Nam

Bảo vệ

Nhân viên

26

14

Nguyễn Thị Lành

Nữ

Dược Cao đẳng

Nhân viên

27

15

Lê Hồng Thương

Nữ

Y sĩ đa khoa

Nhân viên

28

16

Hoàng Thị Thơ

Nữ

Y công

Nhân viên

 

4. PHÒNG TCKT 

 

 

29

1

Võ Thị Thảo

Nữ

CN Kế toán

Kế toán trưởng

30

2

Hoàng Thị Phương Linh

Nữ

CN Kế toán

Nhân viên

31

3

Phan Thị Ngọc Thuý

Nữ

Kế toán TC

Nhân viên

32

4

Trương Thị Hoài Phương

Nữ

CN Kế toán

Nhân viên

33

5

Dương Thị Hòa

Nữ

CN Kế toán

Nhân viên

34

6

Phạm Thị Diệp Linh

Nữ

Kế toán ĐH

Nhân viên

35

7

Phan Thị Khánh Ly

Nữ

CN Kế toán

Nhân viên

36

8

Hoàng Thị Giang

Nữ

CN Kế toán

Nhân viên

37

9

Lê Thị Ngọc Liễu

Nữ

CN Kế toán

Nhân viên

38

10

Nguyễn Viết Cường

Nam

Kế toán CĐ

Nhân viên

 

5. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG  

 

 

39

1

Hoàng Thị Ánh Ngà

Nữ

CN Điều dưỡng PS

Trưởng phòng

40

2

Nguyễn Thị Thu Hường

Nữ

CN Điều dưỡng PS

Phó phòng

41

3

Lê Mỹ Trinh

Nữ

Điều dưỡng Trung cấp

Nhân viên

42

4

Phan Thị Ngọc Hoài

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

43

5

Hà Anh Tuấn

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

44

6

Trần Khánh An

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

45

7

Võ Thị Thu Hường

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

6. KHOA DINH DƯỠNG

 

 

46

1

Bùi Thị Phượng

Nữ

Chế biên món ăn TC

Phụ trách khoa

47

2

Võ Thị Trang

Nữ

Y Công

Nhân viên

48

3

Trần Thị Liên

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

7. KHOA CC - HSTC - CĐ

 

 

49

1

Trần Thanh Tùng

Nam

Bác sỹ CKI

Phó Phụ trách

50

2

Nguyễn Thị Bình

Nữ

Hộ sinh TC

ĐD trưởng

51

3

Trần Thị Xuân Thư

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

52

4

Nguyễn Thị Thanh Trang

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

Nhân viên

53

5

Nguyễn Minh Thư

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

54

6

Lê Hữu Tý

Nam

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

55

7

Phan Thị Hiền

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

Nhân viên

56

8

Hoàng Thị Lý

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

57

9

Trần Thị Thúy

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

58

10

Nguyễn Thị Hữu Tình

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

59

11

Lê Thị Bích Thùy

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

60

12

Nguyễn Thị Hồng Thuý

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

61

13

Nguyễn Thị Lệ

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

8. KHOA NỘI TỔNG HỢP

 

 

62

1

Trần Thị Hiêm

Nữ

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa

63

2

Lê Tiến Dũng

Nam

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

64

3

Trần Thị Hiền

Nữ

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

65

4

Phạm Quang Thường

Nam

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

66

5

Phan Thị Kim Quy

Nữ

CN Điều dưỡng

Điều dưỡng trưởng

67

6

Nguyễn Thị Thu Trang

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

68

7

Trần Thị Huyền Trang

Nữ

CN Điều dưỡng

Nhân viên

69

8

Nguyễn Thị Thúy Lân

Nữ

CN Điều dưỡng

Nhân viên

70

9

Lê Thị Mai Linh

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

71

10

Nguyễn Thị Phượng

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

72

11

Nguyễn Thị Lệ Khuyên

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

73

12

Hoàng Nhật Linh

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

74

13

Dương Thị Hải Yến

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

75

14

Lê Minh Đức

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

76

15

Nguyễn Thị Phương

Nữ

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

77

16

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

78

17

Mai Thị Hường

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

79

18

Trần Thị Liễu

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

80

19

Lê Thị Bình

Nữ

CN Điều dưỡng

Nhân viên

81

20

Dương Thị Hương Giang

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

82

21

Đỗ Bích Ngọc

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

83

22

Nguyễn Thị Bảo Yến

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

84

23

Lê Thị Hoa Lựu

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

9. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

 

85

1

Đặng Thành Long

Nam

Bác sĩ Y học cổ truyền

Phó khoa

86

2

Lê Thị Thu Dịu

Nữ

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

87

3

Nguyễn Tuấn Linh

Nam

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

88

4

Hoàng Thị Cẩm Tú

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

ĐD trưởng

89

5

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nữ

CN Điều dưỡng

Nhân viên

90

6

Nguyễn Thị Thiểu

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

91

7

Phan Thúy Hằng

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

92

8

Nguyễn Thị Lệ

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

93

9

Mai Thị Thu Hiền

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

94

10

Ngô Thị Hồng Minh

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

95

11

Lê Thị Liên

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

96

12

Lưu Thị Huyền

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

97

13

Dương Ánh Nguyệt

Nữ

Y sỹ YHCT

Nhân viên

98

14

Nguyễn Thị Cảnh

Nữ

Y sỹ YHCT

Nhân viên

99

15

Nguyễn Thị Dao

Nữ

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

100

16

Nguyễn Thị Đức

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

101

17

Thái Hữu Tùng

Nam

Y sỹ YHCT

Nhân viên

102

18

Lê Thị Xiêm

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

10. KHOA TRUYỀN NHIỂM

 

 

103

1

Võ Thị Hà

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Trưởng khoa

104

2

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nữ

Bác sỹ CKI

Nhân viên

105

3

Trần Quốc Toản

Nam

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

106

4

Trần Thị Anh Lam

Nữ

CN Điều dưỡng

ĐD trưởng

107

5

Phan Thị Hoài Thương

Nữ

CN Điều dưỡng

Nhân viên

108

6

Nguyễn Thị Thu

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

109

7

Lê Thị Thảo

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

110

8

Đặng Thị Hương Lài

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

111

9

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

112

10

Nguyễn Thị Hà

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

113

11

Trần Thị Bảo Yến

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

114

12

Hoàng Thị Loan

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

115

13

Võ Thị Uyên

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

116

14

Nguyễn Thị Thu Phương

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

117

15

Phạm Thị Thu

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

11. KHOA NHI

 

 

118

1

Võ Mạnh Hùng

Nam

Bác sỹ CKI

Phó Phụ trách

119

2

Nguyễn Thị Hảo

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

120

3

Phạm Thị Hà

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

121

4

Trần Hương Giang

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

ĐD trưởng

122

5

Hoàng Thị Bích Thuỷ

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

123

6

Lê Thị Hường

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

124

7

Nguyễn Ngọc Mai

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

Nhân viên

125

8

Thái Thị Huyền Trang

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

Nhân viên

126

9

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

127

10

Phạm Thị Thanh Hoa

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

128

11

Hoàng Xuân Mỹ

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

129

12

Phạm Thị Ngân

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

130

13

Nguyễn Thị Liễu

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

131

14

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

132

15

Dương Thị Thanh Tú

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

12. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

 

 

133

1

Lý Văn Chiến

Nam

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa

134

2

Nguyễn Thị Hương

Nữ

CN Điều dưỡng

ĐD trưởng

135

3

Trần Văn Hải

Nam

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

136

4

Trần Quốc Tuấn

Nam

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

137

5

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

138

6

Nguyễn Duy Phương

Nam

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

139

7

Nguyễn T. Thanh Tuyền

Nữ

Bác sĩ CKI

Nhân viên

140

8

Cao Thị Oanh

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

141

9

Lê Thị Huyền

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

142

10

Nguyễn Thị Lan

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

143

11

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

144

12

Võ Thị Hương Lan

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

145

13

Nguyễn Thị Hương

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

146

14

Phạm Thị Thu Hiền

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

147

15

Lê Thị Ngọc Bích

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

148

16

Nguyễn Thị Vỹ

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

149

17

Nguyễn Mỹ Linh

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

150

18

Nguyễn Thị Kim Huế

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

151

19

Hoàng Thị Mỹ Lệ

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

152

20

Lê Thúy Hằng

Nữ

Điều dưỡng CĐ

Nhân viên

153

21

Phạm Thị Mận

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

13. PHÒNG MỔ

 

 

154

1

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

155

2

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng PS

Nhân viên

156

3

Đỗ Thị Thuỷ

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

157

4

Lê Văn Hùng

Nam

KTV gây mê trung cấp

Nhân viên

158

5

Lê Thị Mai Hương

Nữ

Điều dưỡng gây mêCĐ

Nhân viên

159

6

Lê Thị Ánh Ngọc

Nữ

Điều dưỡng gây mêCĐ

Nhân viên

160

7

Cao Thị Phương

Nữ

CĐ Điều dưỡng gây mê HS

Nhân viên

161

8

Ngô Thị Thu

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

14. LIÊN CHUYÊN KHOA RHM - M- TMH

 

162

1

Nguyễn Thị Lịch

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

163

2

Hoàng Thị Hương Lan

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

164

3

Nguyễn Thị Kiều Riêng

Nữ

Bác sỹ đa khoa

Nhân viên

165

4

Nguyễn Hoàng Long

Nam

Bác sỹ đa khoa

Nhân viên

166

5

Phan Thị Thu Hoài

Nữ

CN Điều dưỡng

Nhân viên

167

6

Phan Thị Hường

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

168

7

Đỗ Thị Bình

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

169

8

Hoàng Thị Huệ

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

170

9

Nguyễn Thị Phương 

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

171

10

Dương Thị Mỹ Châu

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

172

11

Trương Văn Tiến

Nam

CN Điều dưỡng

Nhân viên

173

12

Nguyễn Thị Thảo Ngọc

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

174

13

Lê Thị Thanh Hòa

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

175

14

Hoàng Thị Ngọc Ánh

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

176

15

Phan Thị Đoàn

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

15. KHOA PHỤ SẢN

 

 

177

1

Võ Thị Lài

Nữ

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa

178

2

Lê Văn Nam

Nam

Bác sĩ CKI

Nhân viên

179

3

Nguyễn Thanh Nga

Nam

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

180

4

Nguyễn Thị Khánh Vân

Nữ

CN Điều dưỡng PS

ĐD trưởng

181

5

Phan Thị Hai

Nữ

CN Điều dưỡng PS

Nhân viên

182

6

Lê Thị Bảo Hoa

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

183

7

Lê Thị Hằng

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

184

8

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

185

9

Trương Thị Thu Hà

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

186

10

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

187

11

Trần Thị Thanh

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

188

12

Nguyễn Thị Phúc

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

189

13

Dương Thị Nhị

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

190

14

Võ Lê Bảo Ngọc

Nữ

CĐ Điều dưỡng phụ sản

Nhân viên

191

15

Nguyễn Thị Hồng Liên

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

16. ĐƠN NGUYÊN ĐTNT SƠN TRẠCH

 

192

1

Trần Quốc Huề

Nam

Bác sĩ đa khoa

Phó Phụ trách

193

2

Nguyễn Minh Lợi

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

194

3

Đặng Thị Hạnh

Nữ

Kế toán ĐH

Nhân viên

195

4

Đinh Thị Hồng Vân

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

196

5

Lê Thị Phương Nga

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

197

6

Đinh Thị Hiền Trang

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

198

7

Hoàng Thị Kiên Giang

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

199

8

Phan Khánh Dũng

Nam

CĐ cử nhân thực hành dược

Nhân viên

200

9

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ

KTV Xét nghiệm CĐ

Nhân viên

201

10

Trần Quốc Cường

Nam

Y sỹ YHCT

Nhân viên

202

11

Phạm Thị Hiền

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

203

12

Nguyễn Hồng Tâm

Nam

KTV Y

Nhân viên

204

13

Phan Xuân Hải

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

205

14

Hoàng Diệu Thúy

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

206

15

Trần Thị Thanh Hải

Nữ

CĐ cử nhân thực hành dược

Nhân viên

207

16

Hoàng Thị Phương

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

208

17

Phạm Thị Doan

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

209

18

Cao Thị Ái Nghĩa

Nữ

Hộ sinh CĐ

Nhân viên

210

19

Trần Phúc Quyết

Nam

Bảo vệ

Nhân viên

211

20

Trần Thị Thu Hà

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

212

21

Phan Thị Thủy

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

213

22

Trần Thị Hồng

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

17. KHOA KSNK 

 

 

214

1

Hoàng Thị Hồng Thuý

Nữ

CN Điều dưỡng

Trưởng khoa

215

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

216

3

Nguyễn Xuân Hải

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

217

4

Phạm Thị Cẩm Lệ

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

218

5

Phan Thị Nguyệt

Nữ

Hộ lý

Nhân viên

219

6

Cao Thị Huyền

Nữ

Y Công

Nhân viên

220

7

Hoàng Thị Thúy

Nữ

Y Công

Nhân viên

221

8

Hoàng Thị Lĩnh

Nữ

Y Công

Nhân viên

222

9

Nguyễn Thị Hoa

Nữ

Y Công

Nhân viên

223

10

Nguyễn Thị Minh Hải

Nữ

Y Công

Nhân viên

224

11

Hoàng Thị Tiến

Nữ

Y Công

Nhân viên

225

12

Lê Thị Diễm Hương

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

18. KHOA KHÁM BỆNH

 

 

226

1

Hoàng Minh Từ

Nam

Bác sĩ đa khoa

Trưởng khoa

227

2

Trần Thanh Sắt

Nam

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

228

3

Nguyễn Thị Thương

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

229

4

Nguyễn Thị Dung

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

ĐD trưởng

230

5

Phan Thị Thanh Huyền

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

231

6

Hồ Thị Hoàng Anh

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

232

7

Đặng Hoài Thương

Nữ

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

233

8

Nguyễn Thành Chung

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

234

9

Nguyễn Thị Thương

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

235

10

Nguyễn Thị Phượng

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

236

11

Hoàng Thị Thu Hồng

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

237

12

Lê Thị Thuỷ Hạnh

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

238

13

Phạm Thị Lan Hương

Nữ

Hộ sinh TC

Nhân viên

239

14

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

240

15

Trần Thị Linh Giang

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

241

16

Lê Hồng Thương

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

242

17

Lê Thị Sâm

Nữ

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

243

18

Lê Thị Hoa

Nữ

Y Công

Nhân viên

 

19. XÉT NGHIỆM

 

 

244

1

Nguyễn Thị Minh

Nữ

Bác sĩ CK I

Trưởng khoa

245

2

Lê Thị Trâm

Nữ

CN Xét nghiệm Y học

Phó khoa

246

3

Trần Cẩm Nam

Nữ

CN Xét nghiệm Y học

KTV Trưởng

247

4

Phan Thị Ái Duyên

Nữ

KTV Xét nghiệm ĐH

Nhân viên

248

5

Nguyễn Thị Hương Sen

Nữ

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

249

6

Lê Thị Thùy Linh

Nữ

KTV Xét nghiệm CĐ

Nhân viên

250

7

Hoàng Thị Hoài Thương

Nữ

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

251

8

Phạm Thị Nhung

Nữ

KTV Xét nghiệm CĐ

Nhân viên

252

9

Trần Thị Dừa

Nữ

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

253

10

Dương Thị Phương Thảo

Nữ

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

254

11

Hà Mai Linh

Nữ

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

255

12

Đặng Thị Thủy

Nữ

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

256

13

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ

KTV Xét nghiệm CĐ

Nhân viên

257

14

Phan Thị Mai

Nữ

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

258

15

Nguyễn Thị Thúy Vân

Nữ

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

 

20. KHOA CĐ-HA

 

 

259

1

Phan Tùng Lâm

Nam

Bác sĩ đa khoa

Trưởng khoa

260

2

Đinh Thiên An

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

261

3

Lưu Thị Mỹ Phượng

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

262

4

Hoàng Thị Kim Liên

Nữ

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

263

5

Phạm Thị Thúy Hằng

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

264

6

Phan Thái Hoàng

Nam

CN KTV Y học

KTV Trưởng

265

7

Nguyễn Như Hùng

Nam

CĐ KTV Y học

Nhân viên

266

8

Trần Thanh Bình

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

267

9

Hoàng Thị Phương

Nữ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

268

10

Nguyễn Thị Phương Nhung

Nữ

Cử nhân Điều dưỡng

Nhân viên

269

11

Lê Trung Hải

Nam

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

270

12

Hoàng Văn Ánh

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

271

13

Lê Dương Thành

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

82

21

Nguyễn Phi Nga

Nữ

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

272

14

Lương Nữ Thảo Hương

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

273

15

Nguyễn Thị Kiều Trang

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

274

16

Nguyễn Ngọc Quốc

Nam

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

275

17

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nữ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

21. KHOA DƯỢC

 

 

276

1

Phan Thị Tuyết Nhung

Nữ

Dược sỹ CKI

Trưởng khoa

277

2

Nguyễn Thị Kim Luân

Nữ

Dược sỹ ĐH

Nhân viên

278

3

Đặng Kim Lan

Nữ

Dược sỹ ĐH

Nhân viên

279

4

Nguyễn Thị Lý

Nữ

CĐ cử nhân thực hành dược

Nhân viên

280

5

Trần Mai Phương

Nữ

CĐ cử nhân thực hành dược

Nhân viên

281

6

Nguyễn Thị Hiếu

Nữ

CĐ cử nhân thực hành dược

Nhân viên

282

7

Phan Thị Tuyết

Nữ

CĐ cử nhân thực hành dược

Nhân viên

283

8

Trần Đăng Định

Nam

Cử nhân thực hành CĐ

Nhân viên

284

9

Hồ Sĩ Tình

Nam

Dược sỹ ĐH

Nhân viên

285

10

Nguyễn Thị Khánh Vi

Nữ

Dược sý ĐH

Nhân viên

286

11

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

Dược sỹ CĐ

Nhân viên

287

12

Lê Thị Hằng Tâm

Nữ

CĐ cử nhân thực hành dược

Nhân viên

288

13

Nguyễn Thị Kiều Trinh

Nữ

Dược sỹ CĐ

Nhân viên

289

14

Từ Thị Mỹ Hạnh

Nữ

Dược sỹ ĐH

Nhân viên

290

15

Ngô Thị Trang

Nữ

CĐ cử nhân thực hành dược

Nhân viên


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình