Danh sách ban lãnh đạo

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

LÃNH ĐẠO

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

 

Nguyễn Quốc Lĩnh

Thạc sỹ, Bác sỹ

Giám đốc

02323.862969

 

Lê Chiêu Tú

Thạc sỹ, Bác sỹ

Phó Giám đốc

02323.611435

 

Lê Lượng Bình

Bác sỹ CKI

Phó Giám đốc

02323.862332

 

Hoàng Hữu Công

Bác sỹ CKI

Phó Giám đốc

02323.610050

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình