Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA CC - HSTC – CĐ – ĐT: 02323.610907

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Trần Thanh Tùng

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa

 

2

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Bác sỹ

Nhân viên

 

3

Nguyễn Thị Bình

Hộ sinh TC

Điều dưỡng trưởng khoa

 

4

Trần Thị Xuân Thư

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

5

Nguyễn Minh Thư

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

 

6

Lê Hữu Tý

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

7

Phan Thị Hiền

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

8

Hoàng Thị Lý

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

9

Phan Thị Kim Quy

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

10

Trần Thị Thúy

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

11

Lưu Thị Mỹ Phượng

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

 

12

Lê Thị Bích Thùy

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Bảo Yến

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

14

Nguyễn Thị Hoa

Y Công

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình