Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA CĐ-HA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Phan Tùng Lâm

Bác sỹ

Trưởng khoa

 

2

Đàm Thị Thu Hằng

Bác sỹ

Nhân viên

 

3

Đinh Thiên An

Bác sỹ

Nhân viên

 

4

Phan Thái Hoàng

CN KTV Y học

KTV Trưởng

 

5

Nguyễn Như Hùng

CĐ KTV Y học

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Phương Nhung

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

7

Lê Trung Hải

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

8

Ngô Thị Hồng Minh

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng HC

 

9

Đỗ Bích Ngọc

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

10

Hoàng Văn Ánh

Y sỹ đa khoa

Tổ trưởng X-Q

 

11

Lê Dương Thành

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

12

Nguyễn Ngọc Quốc

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Kiều Trang

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

14

Phạm Thị Ngân

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

15

Phạm Thị Thanh Lý

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình