Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA DINH DƯỠNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Bùi Thị Phượng

Chế biên món ăn TC

Phụ trách khoa

2

Hoàng Thị  Tiến

Chế biên món ăn TC

Nhân viên

3

Lê Thị Diễm Hương

Chế biên món ăn TC

Nhân viên

 

4

Trần Thị Liên

Chế biên món ăn TC

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình