Thông tin nhân sự

Thông tin nhân viên

KHOA DƯỢC – ĐT: 02323.862189

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Phan Thị Tuyết Nhung

Dược sỹ ĐH

Trưởng khoa

 

2

Hoàng Thị Thế

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

3

Nguyễn Thị Kim Luân

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Lý

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

5

Trần Mai Phương

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Hiếu

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

7

Trần Đăng Định

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

8

Phan Thị Tuyết

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

9

Phan Khánh Dũng

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

10

Nguyễn Hải Sâm

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

11

Nguyễn Mai Huyền Thuỷ

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

12

Hồ Sĩ Tình

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

13

Lê Thị Hằng Tâm

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

14

Ngô Thị Trang

Dược sỹ TC

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình