Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

LIÊN CHUYÊN KHOA RHM - M- TMH – ĐT: 02323.610356

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Lịch

Bác sỹ

Nhân viên

 

2

Hoàng Thị Hương Lan

Bác sỹ

Nhân viên

 

3

Phan Văn Vỹ

Bác sỹ

Nhân viên

 

4

Phan Thị Thu Hoài

CN Điều dưỡng

Điều dưỡng TK

 

5

Phan Thị Hường

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

 

6

Đỗ Thị Bình

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng HC

 

7

Hoàng Thị Huệ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

8

Trương Văn Tiến

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

9

Nguyễn Thị Phương 

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

10

Dương Thị Mỹ Châu

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

11

Nguyễn Thị Thu Huyền

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

12

Lê Thị Mai Linh

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Thảo Ngọc

Điều dưỡng đa khoa CĐ

Nhân viên

 

14

Nguyễn Thị Hồng Thuý

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

15

Nguyễn Thị Kim Huế

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình