Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP – ĐT: 02323.610909

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Hương

CN Điều dưỡng

Điều dưỡng TK

 

2

Trần Văn Hải

Bác sỹ

Nhân viên

 

3

Nguyễn T. Thanh Tuyền

Bác sỹ đa khoa

Nhân viên

 

4

Trần Quốc Tuấn

Bác sỹ

Nhân viên

 

5

Nguyễn Anh Tuấn

Bác sỹ

Nhân viên

 

6

Cao Thị Oanh

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng HC

 

7

Lê Thị Huyền

Điều dưỡng cao đẳng

Nhân viên

 

8

Nguyễn Thị Lan

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

9

Hoàng Thị Đào

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

10

Võ Thị Hương Lan

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

11

Nguyễn Thị Thu Hoài

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

12

Nguyễn Thị Hương

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

13

Hoàng Thị Mỹ Lệ

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

14

Võ Thị Thu Hường

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

15

Hồ Thị ánh Vui

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

16

Nguyễn Thị Thu Phương

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

17

Phạm Thị Thu Hiền

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

18

Lê Thị Ngọc Bích

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

19

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

20

Phạm Thị Mận

Y Công

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình