Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA NHI – ĐT : 02323.610910

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Đăng Dậu

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa

 

2

Võ Mạnh Hùng

Bác sỹ CKI

Nhân viên

 

3

Nguyễn Thị Hồng Hà

Bác sỹ

Nhân viên

 

4

Lê Thị Nghiên

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng TK

 

5

Hoàng Thị Bích Thuỷ

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng HC

 

6

Hoàng Thị Hiếu

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

7

Trần Hương Giang

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

8

Nguyễn Thị Huyền

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

9

Lê Thị Hường

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

10

Nguyễn Ngọc Mai

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

11

Nguyễn Thị Hảo

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

12

Trần Thị Thanh Hường

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

14

Nguyễn Thị Thu Hoài

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

15

Dương Thị Thanh Tú

Y Công

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình