Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA PHỤ SẢN – ĐT: 02323.610904

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Võ Thị Lài

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa

 

2

Lê Văn Nam

Bác sỹ

Nhân viên

 

3

Nguyễn Thanh Nga

Bác sỹ

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Khánh Vân

Hộ sinh TC

Hộ sinh trưởng

 

5

Nguyễn Thị Phúc

Hộ sinh TC

Điều dưỡng HC

 

6

Phan Thị Hai

CN Điều dưỡng PS

Nhân viên

 

7

Nguyễn Thị Huệ

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

8

Nguyễn Thị Huyền

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

9

Trương Thị Thu Hà

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

10

Dương Thị Nhị

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

11

Trần Thị Thanh

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

12

Nguyễn Thị Hồng Liên

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

13

Hoàng Thị Kiên Giang

Hộ sinh TC

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình