Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA TRUYỀN NHIỂM

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Hoàng Minh Từ

Bác sỹ

Trưởng khoa

 

2

Trần Thị Hiền

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

 

3

Trần Thị Anh Lam

CN Điều dưỡng

Điều dưỡng TK

 

4

Phan Thị Hoài Thương

CN Điều dưỡng

Nhân viên

 

5

Nguyễn Thị Phượng

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Thu

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

7

Lê Thị Thảo

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

8

Hoàng Thị Loan

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

9

Lê Hồng Na

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

10

Phạm Thị Thu

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

11

Đặng Thị Hương Lài

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình