Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA XÉT NGHIỆM – ĐT: 02323.610916

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Minh

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa

 

2

Lê Thị Trâm

CN Xét nghiệm Y học

Phó khoa

 

3

Phan Thị Ái Duyên

KTV Xét nghiệm ĐH

Nhân viên

 

4

Phạm Thị Nhung

KTV Xét nghiệm CĐ

Nhân viên

 

5

Nguyễn Thị Hương Sen

KTV Xét nghiệm TC

KTV Trưởng

 

6

Hoàng Thị Hoài Thương

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

 

7

Trần Thị Dừa

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

 

8

Dương Thị Phương Thảo

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

 

9

Phan Thị Mai

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

 

10

Hà Mai Linh

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

 

11

Đặng Thị Thủy

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

 

12

Đặng Kim Lan

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

13

Lê Thị Thùy Linh

KTV Xét nghiệm CĐ

Nhân viên

 

14

Nguyễn Thị Thu Hiền

KTV Xét nghiệm CĐ

Nhân viên

 

15

Nguyễn Thị Thúy Vân

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình