Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN – ĐT: 02323.611444

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Lựu

Bác sỹ CKII

Trưởng khoa

 

2

Đặng Thành Long

Bác sỹ

Nhân viên

 

3

Hoàng Thị Cẩm Tú

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng TK

 

4

Lưu Thị Huyền

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng HC

 

5

Nguyễn Thị Thiểu

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Hương

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

7

Lê Thị Liên

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

8

Phan Thúy Hằng

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

9

Trần Quốc Cường

Y sỹ YHCT

Nhân viên

 

10

Hoàng Thị Kim Liên

Y sỹ YHCT

Nhân viên

 

11

Dương Ánh Nguyệt

Y sỹ YHCT

Nhân viên

 

12

Nguyễn Thị Cảnh

Y sỹ YHCT

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Dao

Bác sĩ Y học cổ truyền

Nhân viên

 

14

Nguyễn Thị Đức

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

15

Hoàng Thị Phương

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

16

Phan Thị Thanh Huyền

Y sỹ YHCT

Nhân viên

 

17

Thái Hữu Tùng

Y sỹ YHCT

Nhân viên

 

18

Lê Thị Xiêm

Y Công

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình