Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

PKĐKKV SƠN TRẠCH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lý Văn Chiến

Bác sỹ CKI

Trưởng khoa

 

2

Lê Tiến Dũng

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

3

Nguyễn Minh Lợi

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

4

Trần Thanh Bình

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

5

Đặng Thị Hạnh

Kế toán ĐH

Nhân viên

 

6

Hoàng Thị Phương

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

7

Đinh Thị Hồng Vân

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng Hành chính

8

Lê Thị Phương Nga

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

9

Lê Thị Hằng

Hộ sinh TC

Nhân viên

10

Lê Thị Bảo Hoa

Hộ sinh TC

Nhân viên

11

Đinh Thị Hiền Trang

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

12

Trần Thị Thanh Hải

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Nguyên Hằng

KTV Xét nghiệm TC

Nhân viên

 

14

Phan Xuân Hải

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

15

Hoàng Diệu Thúy

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

 

16

Nguyễn Thị Liễu

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

17

Trần Phúc Quyết

Bảo vệ

Nhân viên

 

18

Trần Thị Hồng

Y Công

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình