Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Hoàng Thị ánh Ngà

CN Hộ sinh

Trưởng phòng

 

2

Văn Thị Hà

CN Điều dưỡng

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình