Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – ĐT: 02323.863943

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Cao Tiến Cường

Dược sỹ ĐH

Nhân viên

 

2

Nguyễn Thế Ngọc

CN Công nghệ thông tin

Nhân viên

 

3

Hoàng Thế Anh

Bác sĩ

Nhân viên

 

4

Nguyễn Duy Phương

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

5

Nguyễn Thị Thúy Lân

CN Điều dưỡng

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Lành

Dược sỹ TC

Nhân viên

 

7

Đỗ Thị Thanh Tâm

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình