Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

PHÒNG MỔ - ĐT: 02323.610912

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Cử nhân Điều dưỡng PS

Điều dưỡng HC

 

2

Nguyễn Thị Thanh Trang

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

3

Đỗ Thị Thuỷ

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

4

Lê Văn Hùng

KTV gây mê trung cấp

Nhân viên

 

5

Lê Thị Mai Hương

Điều dưỡng gây mêCĐ

Nhân viên

 

6

Lê Thị Ánh Ngọc

Điều dưỡng gây mêCĐ

Nhân viên

 

7

Cao Thị Phương

CĐ Điều dưỡng GMHS

Nhân viên

 

8

Ngô Thị Thu

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình