Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

PHÒNG TCKT – ĐT: 02323.862038

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Hà Thị Bích Thuỷ

CN Kế toán

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Thị Lệ Tâm

CN QTKD

Phó phòng

 

3

Hoàng Thị Phương Linh

CN Kế toán

Nhân viên

 

4

Võ Thị Thảo

CN CĐ Kế toán

Nhân viên

 

5

Nguyễn Viết Cường

Kế toán CĐ

Nhân viên

 

6

Trương Thị Hoài Phương

Kế toán TC

Nhân viên

 

7

Phan Thị Ngọc Thuý

Kế toán TC

Nhân viên

 

8

Hoàng Thị Giang

Kế toán TC

Nhân viên

 

9

Phan Thùy Linh

CN Kế toán

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình