Danh sánh nhân viên

Thông tin nhân viên

PHÒNG TC-HC – ĐT: 02323.862332

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Thu Hường

CN Điều dưỡng PS

PT. Phó phòng

 

2

Nguyễn Dương Thành

CN QT KD

Nhân viên

 

3

Mai Thuỳ An

CN CNSH&MT

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Hà

CĐ Thông tin thư viện

Nhân viên

 

5

Nguyễn Trường Giang

Lái xe

Nhân viên

 

6

Hoàng Trọng Sinh

Lái xe

Nhân viên

 

7

Ngô Anh Dũng

Lái xe

Nhân viên

8

Nguyễn Quang Hiếu

Thợ điện

Nhân viên

9

Hoàng Cao Quý

Bảo vệ

Nhân viên

10

Nguyễn Văn Thành

Bảo vệ

Nhân viên

 

11

Hoàng Thanh Hải

Bảo vệ

Nhân viên

 

12

Nguyễn Thị Minh Hải

Y Công

Nhân viên

 

13

Hoàng Thị Thơ

Y Công

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình