Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA KSNK – ĐT: 02323.610917

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Hoàng Thị Hồng Thuý

CN Điều dưỡng

Trưởng khoa

 

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng HC

 

3

Phan Thị Nguyệt

Hộ lý

Nhân viên

 

4

Cao Thị Huyền

Y Công

Nhân viên

 

5

Hoàng Thị Thúy

Y Công

Nhân viên

 

6

Hoàng Thị Lĩnh

Y Công

Nhân viên

 

7

Nguyễn Thị Lệ

Y Công

Nhân viên

 

8

Phan Thị Đoàn

Y Công

Nhân viên

 

9

Võ Thị Trang

Y Công

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình