Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên

KHOA KHÁM BỆNH – ĐT: 02323.863444

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Võ Thị Hà

Bác sỹ

Trưởng khoa

 

2

Nguyễn Thị Kiều Riêng

Bác sỹ đa khoa

Nhân viên

 

3

Trần Thanh Sắt

Bác sỹ YHCT

Nhân viên

 

4

Nguyễn Thị Dung

Điều dưỡng đa khoa TC

Điều dưỡng TK

 

5

Lê Mỹ Trinh

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

6

Phan Thị Thanh Huyền

Bác sĩ đa khoa

Nhân viên

 

7

Hồ Thị Hoàng Anh

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

8

Nguyễn Thành Chung

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

9

Nguyễn Thị Thương

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

10

Nguyễn Thị Phượng

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

11

Lương Duy Dũng

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

12

Phan Thị Ngọc Hoài

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

13

Hà Anh Tuấn

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

14

Hoàng Thị Thu Hồng

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

15

Phạm Thị Lan Hương

Hộ sinh TC

Nhân viên

 

16

Nguyễn Xuân Hải

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

17

Nguyễn Anh Dũng

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

18

Lương Nữ Thảo Hương

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

19

Lê Hồng Thương

Y sỹ đa khoa

Nhân viên

 

20

Trần Thị Bảo Yến

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

21

Nguyễn Thị Vỹ

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

22

Võ Thị Uyên

Điều dưỡng đa khoa TC

Nhân viên

 

23

Lê Thị Hoa

Y Công

Nhân viên

 


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình