Văn bản ngành

Trích yếu nội dung
Xem
Lưu

THÔNG TƯ 15_2018

7/19/2018 4:54:39 PM
Chọn trang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình