TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội diễn Văn nghệ chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27.02

Tặng xe cứu thương


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình